UPPTÄCK DEN KRISTNA TRON

Alphakursen är till för alla som vill fundera och reflektera kring livet och den Kristna tron. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, lyssna och dela sina tankar. Alphakursen är till för alla, och speciellt anpassad för människor som inte är vana kyrkobesökare.

 

The Alpha Course is for anyone who wants to contemplate and reflect on life and the Christian faith. It is a place where people can come to relax, eat, listen, and share their thoughts. The Alpha Course is for everyone, and it is specially designed for people who are not regular churchgoers.

VARMT VÄLKOMMEN! 

 

Vi ser fram emot en inspirerande kurs tillsammans.