Information om personuppgiftsbehandling i Church of Hope

Church of Hope värnar om att du ska känna sig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I och med GPDR  (General Data Protection Regulation) gäller skärpta krav på hur företag och organisationer får behandla personuppgifter. Pingst är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och för att den följer de lagar och regler som finns. Ställ dina frågor till oss om integritets- och dataskydd genom att mejla till kontakt@churchofhope.se.

 

Church of Hope behandlar de personuppgifter som registreras när du interagerar med oss på olika sätt. Uppgifterna används endast för det specifika ändamålet som angivits, att förse dig med den information och de tjänster som du begärt, samt för eventuell uppföljning. Vårt syfte är inte att behandla tredjelandsöverföringar. Vi lagrar inte heller personuppgifter längre tid än vi behöver eller måste av lagliga skäl.

 

Antalet människor som har tillgång till uppgifterna är begränsat. Uppgifterna lämnas bara ut till en annan organisation om den ska utföra tjänster för Church of Hopes räkning och i så fall i samband med att ett särskilt avtal om sekretess tecknas.

 

Du har enligt GDPR rätt att få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig hos oss oavsett hur de samlats in. Det sker endast efter identifiering och uppgifterna skickas till din folkbokföringsadress. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Om de behandlas i strid med personuppgiftslagen har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

LADDA NER INTEGRITETSPOLICYN