ENGAGERA DIG

Det finns två sätt att engagera sig i kyrkan:
1: Bli del av en hemgrupp
2. Bli del av ett team

HEMGRUPPER

Hemgrupperna återspeglar livet och gemenskapen i kyrkan. En hemgrupp är en plats där vi i mindre grupper samlas i våra hem för att be och dela livet tillsammans i en miljö av tro. Det finns flera hemgrupper på olika platser och för olika åldersgrupper i vårt närområde (centrala Umeå, Holmsund och Vännäs). Vill du vara med i en hemgrupp är du välkommen att kontakta oss!

TEAM

Hope Kids

Söndagar klockan 11.00 (4-12 år)

Hope Ignite

Varannan onsdag klockan 18.00 (9-12 år)

Köket

Söndagar klockan 11.00 och 18.00

Musik och lovsång

Torsdagar klockan 18.30

Produktion och teknik

Torsdagar klockan 18.30

Nätverksteam

Välkomst och värdfunktioner, samt tolkning

Bön

Varannan tisdag kl. 19.00
Kl.10.00 på söndagar

Hope Youth

Ungdomskvällar för åldrarna 13-20,
varje fredag klockan 19.00

Socialt

Hjälp till behövande

Kommunikation

Fotografi, videoproduktion, grafisk utformning etc.

Hope Youth

Ungdomskvällar för åldrarna 13-20,
varje fredag klockan 19.00

Socialt

Hjälp till behövande

GIVANDE

Bankgiro

Din generositet hjälper till att bygga kyrkan och gör en skillnad i människors liv.
Du kan vara med och ge en frivillig gåva via Swish till detta nummer: 123-352 98 49 eller via bankgiro till detta nummer: 5064-4301.

 

Tack för din gåva!

MISSION

SPANIEN

BANKGIRO: 220-0053

INDIEN

BANKGIRO: 724-5434

Vi är en kyrka som vill göra något för andra.

I Indien  stöder vi ett arbete som heter Hope India som sträcker sig ut till barn och unga samt familjer. Vi arbetar med utbildning och hälsovård på olika sätt genom ett hälsocenter och samlingar som riktar sig till barn och unga. Hope India har sin verksamhet i utkanten av Calcutta. Platsen karaktäriseras av stor fattigdom och misär på många plan. Hope India kan med sitt arbete sprida ljus och värme genom sitt arbete för människor i Calcutta

 

I Spanien stöder vi en församling som heter ”Iglesia Next” som bygger kyrkor på solkusten i Malagaregionen. Man har församlingsarbeten på fem platser. Denna församling har vi ett långvarigt samarbete med sedan många år. Vi har rest dit med team och vi har besökt varandras församlingar. Man bedriver också ett hjälparbete där man delar ut matpaket till fattiga och hemlösa.

 

Genom att vara med och stödja dessa arbeten kan vi vara med och bygga Guds rike i andra delar av världen. Church of Hope ger fasta månatliga gåvor till dessa arbeten. Dessutom förmedlar vi gåvor från alla som vill vara med och stödja. Ett effektivt sätt att vara med är att ge månatliga gåvor. Allt som kommer in förmedlas direkt ut till dessa arbeten.

 

Om du vill var med och stödja varje månad eller en engångsgåva sätter du in dessa på följande bankgironummer:

Indien: Bg 724-5434

Spanien:Bg 220-0053

 

Tack för din gåva!

VILL DU DÖPA DIG?

En central del av den kristna tron är dopet. I vattnet lägger vi av vårt gamla liv och går in i den fantastiska framtid som Gud har för oss. Om du vill döpa dig, eller vill veta mer om dopet och vad det kan göra i ditt liv så kan du kontakta oss genom att fylla i formuläret här nedan.

Jag vill engagera mig/döpa mig

Ditt namn (obligatorisk)

Jag är intresserad av / vill skicka in ett tacksägelseämne / böneämne:
SmågrupperTeamJag vill döpa migTacksägelseämne/Böneämne