ENGAGERA DIG

HEMGRUPPER

Hemgrupperna återspeglar livet och gemenskapen i kyrkan. En hemgrupp är en plats där vi i mindre grupper samlas i våra hem för att be och dela livet tillsammans i en miljö av tro. Det finns flera hemgrupper på olika platser och för olika åldersgrupper i vårt närområde. Vill du vara med i en hemgrupp är du välkommen att kontakta oss!

TEAM

Hope Kids

Söndagar klockan 11.00 (4-12 år)

Hope Ignite

Varannan onsdag klockan 18.00-20.00 (9-12 år)

Köket

Söndagar klockan 11.00

Lovsång

Torsdagar klockan 18.30

Produktion och teknik

Torsdagar klockan 18.30

Nätverksteam

Välkomst och värdfunktioner, samt tolkning

Bön

Kl.10.00 på söndagar

Hope Youth

Ungdomskvällar för åldrarna 13-20,
varje fredag klockan 19.00

Socialt

Hjälp till behövande

Kommunikation

Fotografi, videoproduktion, grafisk utformning etc.

Hope Youth

Ungdomskvällar för åldrarna 13-20,
varje fredag klockan 19.00

Socialt

Hjälp till behövande

GIVANDE

Bankgiro

Din generositet hjälper till att bygga kyrkan och gör en skillnad i människors liv.
Du kan vara med och ge en frivillig gåva:
Swish: 123-352 98 49
Bankgiro: 5064-4301
Byggfondens bankgiro: 5498-7300
Tack för din gåva!

VI ÄR EN KYRKA SOM VILL GÖRA EN SKILLNAD FÖR ANDRA

MISSION

SPANIEN

BANKGIRO: 220-0053

INDIEN

BANKGIRO: 724-5434

I Indien  stöder vi ett arbete som heter Hope India som sträcker sig ut till barn och unga samt familjer. Vi arbetar med utbildning och hälsovård på olika sätt genom ett hälsocenter och samlingar som riktar sig till barn och unga. Hope India har sin verksamhet i utkanten av Calcutta. Platsen karaktäriseras av stor fattigdom och misär på många plan. Hope India kan med sitt arbete sprida ljus och värme genom sitt arbete för människor i Calcutta

 

I Spanien stöder vi en församling som heter ”Iglesia Next” som bygger kyrkor på solkusten i Malagaregionen. Man har församlingsarbeten på fem platser. Denna församling har vi ett långvarigt samarbete med sedan många år. Vi har rest dit med team och vi har besökt varandras församlingar. Man bedriver också ett hjälparbete där man delar ut matpaket till fattiga och hemlösa.

 

Genom att vara med och stödja dessa arbeten kan vi vara med och bygga Guds rike i andra delar av världen. Church of Hope ger fasta månatliga gåvor till dessa arbeten. Dessutom förmedlar vi gåvor från alla som vill vara med och stödja. Ett effektivt sätt att vara med är att ge månatliga gåvor. Allt som kommer in förmedlas direkt ut till dessa arbeten.

 

Om du vill var med och stödja varje månad eller en engångsgåva sätter du in dessa på följande bankgironummer:

Indien: Bg 724-5434

Spanien:Bg 220-0053

 

Tack för din gåva!

SOCIALT

LP-KONTAKTEN

FÄNGELSE- /STUDENTPASTORN

UMEÅ STADSMISSION

Vi stöder som församling flera lokala hjälparbetet månatligen 

  • lp-kontakten som hjälper alkohol- och drogberoende att få en ny start i livet utan droger.
  • Fängelsepastorn som besöker människor som sitter på anstalter i Umeå med omnejd.
  • Studentpastorn som bedriver ett viktigt arbete med att nå ut med evangeliet på Umeå universitet.
  • Stadsmissionen och då framförallt deras skyddade boende för våldsutsatta kvinnor med barn.

 

Du kan anmäla dig som volontär i dessa arbeten om du vill hjälpa till praktiskt, dessutom gör vi insatser i projektform några gånger under året som du kan engagera dig i.

 

Kontakta oss på kontakt@churchofhope.se om du vill få kontaktuppgifter eller vill engagera dig i våra sociala projekt.

KYRKOAVGIFT

  • Kyrkoavgiften är ett passivt givande. Allt som behövs är ett medgivande från dig, sedan sköter Skatteverket resten.
  • Kyrkoavgiften kan inte ersätta de vanliga insamlingarna och den konkurrerar inte med kollekten eller tiondet.
  • Det är församlingen som bestämmer vad pengarna ska användas till.
  • Pingst FFS använder pengarna från kyrkoavgiften till att bland annat plantera  nya församlingar, ta fram ny musik i pingst och pastorsutbildning.

 

Vad är kyrkoavgiften?
År 2000 ersattes kyrkoskatten med en kyrkoavgift som kan ges till andra trossamfund än Svenska kyrkan.

 

Hur stor är kyrkoavgiften?
Kyrkoavgiften är 1 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst.

 

Hur betalas kyrkoavgiften?
Det sker automatiskt när skatter och avgifter dras från din inkomst.

 

Måste jag gå ur Svenska kyrkan för att ge kyrkoavgift till Pingst?
Nej, men du måste betala kyrkoavgift till Svenska kyrkan så länge du tillhör den. Vill du undvika att betala dubbla avgifter måste du gå ur Svenska kyrkan. Det ska göras skriftligt senast 31 oktober, till din församling i Svenska kyrkan.

Lämna ditt medgivande snabbt och enkelt via bank-id här

Eller ladda ner den fysiska blanketten skriv ut, fyll i och skicka in till: Pingst, Box 15144, 167 15 Bromma

Du lämnar ditt medgivande på Pingst.se/kyrkoavgift

VILL DU DÖPA DIG?

En central del av den kristna tron är dopet. I vattnet lägger vi av vårt gamla liv och går in i den fantastiska framtid som Gud har för oss. Om du vill döpa dig, eller vill veta mer om dopet och vad det kan göra i ditt liv så kan du kontakta oss genom att fylla i formuläret här nedan.

Jag vill engagera mig/döpa mig

    Ditt namn (obligatorisk)